POZTS.pl - Wyniki Wojewódzkiego Fina?u Ogólnopolskiego Festiwalu Tenisa
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Wyniki Wojewódzkiego Fina?u Ogólnopolskiego Festiwalu Tenisa
8 stycznia 2010, 07:23 | Tomasz Pasternak

W dniu 15 listopada 2009 roku w Stobiernej odby? si? Wojewódzki Fina? Ogólnopolskiego Festiwalu Tenisa Sto?owego Dzieci. W zawodach udzia? wzi??o 81 zawodników, którzy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe. Poni?ej zamieszczamy klasyfikacje ko?cowe ka?dej z tych kategorii.

Klasyfikacja ko?cowa w kat. I - III klasa (2000 i m?odsi):

- ch?opcy:
1. Dawid G?siorowski (SP Tarnobrzeg)
2. Konrad G?siorek (SP Korzeniów)
3. Micha? Majcher (SP 27 Rzeszów)
4. Dawid ?apa (SP Korzeniów)
5-6. Grzegorz Kulik (SP Huta Krzeszowska)
5-6. Micha? Opa?ka (SP 3 ?a?cut)
7-8. Bart?omiej Walicki (SP Medynia G?ogowska)
7-8. Konrad Nalepa (SP Huta Krzeszowska) - dziewcz?ta:
1. Urszula Burcha?a (SP 15 Krosno)
2. Justyna Typer (SP Zasów)
3. Alicja Pryzdzielska (SP Zasów)
4. Weronika Pelczar (SP 7 Krosno)
5. Zuzanna Jurkiewicz (SP 1 Brzozów)
6. Dominika Gorczyca (SP 15 Krosno)
7. Aleksandra Bieszczad (SP K?kolówka)
8. Weronika Kwa?ny (SP K?kolówka)

Klasyfikacja ko?cowa w kat. IV - VI klasa (1997 - 1999):

- ch?opcy:
1. Marek Zolak (SP Huta Krzeszowska)
2. ?ukasz Jasku?a (SP Stobierna)
3. Dominik Guzek (SP 3 Rzeszów)
4. Arkadiusz Ankowski (SP 1 Przysietnica)
5-6. Konrad Broda (SP 2 Rzeszów)
5-6. Hubert Lorfing (SP 1 Le?ajsk)
7-8. Mateusz P?aza (SP Lipnice)
7-8. ?ukasz Giba?a (SP K?kolówka)

- dziewcz?ta:
1. Agata Gwazdacz (SP K?kolówka)
2. Karolina Florczak (SP Humniska)
3. Beata Paluszek (SP Lipnice)
4. Monika ?azor (SP K?kolówka)
5-6. Magdalena Haduch (SP 1 Brzozów)
5-6. Izabella ?uchowska (SP Korzeniów)
7-8. Karolina Z?bek (SP K?kolówka)
7-8. Kinga Ryczek (SP Zasów)

Klasyfikacja ko?cowa w kat. I - III klasa Gim. (1994 - 1996)

- ch?opcy:
1. Arkadiusz Kuli?ski (Gim. Huta Krzeszowska)
2. ?ukasz Tryka (Gim. Huta Krzeszowska)
3. Micha? Kuliga (Gim. Blizne)
4. Mateusz Nosek (Gim. Wysoka)
5-6. Hubert Kuca (Gim. Soko?ów M?p.)
5-6. Krystian Ko?odziej (Gim. Soko?ów M?p.)
7. Mateusz Kopczyk (Gim. Tyrze Pole)

- dziewcz?ta:
1. Andelika Ruchlewicz (Gim. Tyrze Pole)
2. El?bieta ?muda (Gim. Brzozów)
3. Beata Szcz?szek (Gim. Huta Krzeszowska)
4. Gabriela Mi? (Gim. Stobierna)
5. Barbara Drza? (Gim. Stobierna)
6. Aleksandra Wilk (Gim. Huta Krzeszowska)
7. Agnieszka Nowak (Gim. Górno)

 

Wojewódzki Fina? Ogólnopolskiego Festiwalu Tenisa Sto?owego