POZTS.pl - Zarząd POZTS: Walne Zgromadzenie Delegatów
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Zarząd POZTS: Walne Zgromadzenie Delegatów
10 czerwca 2010, 17:38 | Tomasz Pasternak

Zarząd Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Rzeszowie, działając na podstawie § 26 pkt 1 Statutu oraz Uchwały Zarządu POZTS nr 31/2010, zwołuje na dzień 24 czerwca 2010 roku (czwartek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

I termin – godz. 17:00
II termin – godz. 17:15

Zebranie odbędzie się w sali klubowej Podkarpackiego Stowarzyszenia Związków Sportowych w Rzeszowie, przy ul. Pułaskiego 13a.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego zebrania oraz Protokolanta
3. Przyjęcie porządku i Regulaminu Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące ważności Zgromadzenia i potwierdzenia zdolności do podejmowania Uchwał
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz rok 2009.
9. Dyskusje
10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2008
11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2009
12. Przyjęcie Uchwał i Wniosków
13. Zakończenie Zebrania