POZTS.pl - PZTS: sprzęt dla klubów - powódź
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

PZTS: sprzęt dla klubów - powódź
22 lipca 2010, 15:30 | Tomasz Pasternak

Polski Związek Tenisa Stołowego informuje kluby, których wyposażenie sportowe uległo zniszczeniu w trakcie tegorocznych powodzi, że w wyniku zawarcia umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci", w formie bezpłatnej dostawy sprzętu sportowego.

Kluby zainteresowane otrzymaniem takiej pomocy prosimy o składanie wniosków na adres PZTS – ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Do wniosku bardzo prosimy dołączyć opinię właściwego miejscowo przedstawiciela samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, starosta), potwierdzającą fakt zniszczenia majątku klubu podczas tegorocznych powodzi. Wnioski prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie – do 6 sierpnia 2010 roku (piątek).

Polski Związek Tenisa Stołowego może przekazać w tej formie 9 kompletów sprzętu (na 1 komplet składają się 2 stoły marki SPONETA model Master Compact S7-13 z siatkami – sprzęt posiada atest ITTF). Przewidywany termin ewentualnej dostawy sprzętu: 6 - 30 września 2010 roku. Dostawa sprzętu odbędzie się na koszt PZTS.