POZTS.pl - Zarząd POZTS: wnioski o odznaczenia
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Zarząd POZTS: wnioski o odznaczenia
3 stycznia 2011, 11:10 | Tomasz Pasternak

Zarząd Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Rzeszowie - mając na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób zasłużonych w rozwoju i propagowaniu tenisa stołowego na terenie województwa - zamierza wystąpić z wnioskami do właściwych władz i instytucji o przyznanie odznaczeń sportowych, resortowych i innych.

Prosimy zarządy klubów sportowych tenisa stołowego o wytypowanie kandydatów do odznaczeń spośród działaczy, sponsorów, trenerów, zawodników, sędziów, przedstawicieli organów samorządowych i administracyjnych oraz innych osób z terenu, które zasłużyły się dla naszej dyscypliny sportu. W dalszej kolejności prosimy o szczegółowe wypełnienie załączonych poniżej wniosków i przesłanie ich pocztą elektroniczną (na adres podkarpacki@pzts.pl) bądź tradycyjną do Biura POZTS w Rzeszowie - w terminie do 15 stycznia 2011 roku.

Otrzymane wnioski zostaną poddane analizie przez Komisję Wyróżnień i Odznaczeń POZTS, a następnie przesłane do akceptacji przez Polski Związek Tenisa Stołowego i inne stosowne instytucje. Przyznane odznaczenia i inne wyróżnienia zostaną wręczone ich adresatom podczas najważniejszych tegorocznych imprez tenisa stołowego na terenie województwa podkarpackiego.

W związku z powyższym udostępniamy formularze następujących wniosków:

Odznaka PZTS - Złota / Srebrna / Brązowa (przyznaje Polski Związek Tenisa Stołowego) - pobierz
Odznaka Polskiego Związku Tenisa Stołowego przyznawana jest za aktywność, osiągnięcia w zakresie rozwoju i propagowania tenisa stołowego oraz wspieranie tej dyscypliny sportu zarówno od strony finansowej, organizacyjnej, szkoleniowej, medialnej i innej.

Medal Komisji Edukacji Narodowej (przyznaje Minister Edukacji Narodowej) - pobierz
Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany jest za co najmniej 5-letnią wzorową działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wyróżniającym się organizatorom procesu dydaktycznego i pracy szkół oraz szkół wyższych. Medal nadaje Minister Edukacji Narodowej. Wnioski należy nadsyłać do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Odznaka "Za Zasługi Dla Sportu" (przyznaje Minister Sportu) - pobierz
Odznaka "Za zasługi dla Sportu" przyznawana jest osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej. Wniosek o przyznanie odznaki składać należy nie później niż 60 dni przed proponowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki.

Krzyż Zasługi (przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej) - pobierz
Krzyż Zasługi jest nadawany osobom, które położyły zasługi dla Państwa i obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom, a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, ofiarną działalność publiczną, niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Złoty Krzyż Zasługi, II stopień - Srebrny Krzyż Zasługi, III stopień - Brązowy Krzyż Zasługi.