POZTS.pl - KU AZS Politechnika IV Rzeszów wycofa? si? z ligi
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

KU AZS Politechnika IV Rzeszów wycofa? si? z ligi
3 lutego 2010, 14:20 | Tomasz Pasternak

W zwi?zku z pismem KU AZS Politechniki Rzeszów z dnia 18 stycznia 2010 roku, Wydzia? Gier i Dyscypliny POZTS w Rzeszowie podj?? decyzj? o wycofaniu z rozgrywek IV ligi m??czyzn dru?yny KU AZS Politechnika IV Rzeszów, anuluj?c wyniki uzyskane przez t? dru?yn? w dotychczas rozegranych meczach.