POZTS.pl - Przypomienie: kursy i wnioski o odznaczenia
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Przypomienie: kursy i wnioski o odznaczenia
27 stycznia 2011, 13:59 | Tomasz Pasternak

W związku z wciąż napływającymi wnioskami o odznaczenia, a także zgłoszeniami do kursów na instruktora oraz sędziego tenisa stołowego, informujemy, że termin przyjmowania w/w wniosków oraz zgłoszeń został wydłużony do 31 stycznia 2011 roku.

Kurs sędziego tenisa stołowego:
- kandydat musi posiadać ukończone 16 lat,
- na kurs należy zabrać ze sobą jedno zdjęcie, które zostanie wklejone do legitymacji sędziowskiej,
- koszt całkowity (łącznie z wydaniem legitymacji): 40 zł.

Kurs instruktora sportu w tenisie stołowym:
- kurs składa się z dwóch części: ogólnej (zwolnieni z niej są absolwenci studiów wyższych o kierunku Wychowanie fizyczne, jak i osoby, które ukończyły już wcześniej kurs instruktorski w innej dyscyplinie sportowej) oraz specjalistycznej (ukierunkowanej pod kątem tenisa stołowego),
- kandydat musi posiadać minimum średnie wykształcenie,
- część teoretyczną kursu poprowadzi trener Tadeusz Czułno, za część praktyczną odpowiada trener Feliks Kordyś,
- szacowany koszt części ogólnej (w zależności od liczby chętnych): 450 - 550 zł,
- szacowany koszt części specjalistycznej (w zależności od liczby chętnych): 900 - 1100 zł.


Zainteresowane wyżej wymienionymi kursami osoby proszone są o potwierdzenie udziału do Biura POZTS w Rzeszowie - za pośrednictwem adresu elektronicznego: podkarpacki@pzts.pl.

Odznaka PZTS - Złota / Srebrna / Brązowa (przyznaje Polski Związek Tenisa Stołowego) - pobierz
Odznaka Polskiego Związku Tenisa Stołowego przyznawana jest za aktywność, osiągnięcia w zakresie rozwoju i propagowania tenisa stołowego oraz wspieranie tej dyscypliny sportu zarówno od strony finansowej, organizacyjnej, szkoleniowej, medialnej i innej.

Medal Komisji Edukacji Narodowej (przyznaje Minister Edukacji Narodowej) - pobierz
Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany jest za co najmniej 5-letnią wzorową działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wyróżniającym się organizatorom procesu dydaktycznego i pracy szkół oraz szkół wyższych. Medal nadaje Minister Edukacji Narodowej. Wnioski należy nadsyłać do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Odznaka "Za Zasługi Dla Sportu" (przyznaje Minister Sportu) - pobierz
Odznaka "Za zasługi dla Sportu" przyznawana jest osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej. Wniosek o przyznanie odznaki składać należy nie później niż 60 dni przed proponowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki.

Krzyż Zasługi (przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej) - pobierz
Krzyż Zasługi jest nadawany osobom, które położyły zasługi dla Państwa i obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom, a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, ofiarną działalność publiczną, niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Złoty Krzyż Zasługi, II stopień - Srebrny Krzyż Zasługi, III stopień - Brązowy Krzyż Zasługi.


Kurs sędziowski wstępnie zaplanowany został na ostatni weekend lutego. Na przełomie lutego i marca tymczasem rozpocznie się kurs instruktorski.