POZTS.pl - GLKS Beskid Nowy ?migród i UKS Karpaty Klimkówka wycofane z ligi!
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

GLKS Beskid Nowy ?migród i UKS Karpaty Klimkówka wycofane z ligi!
3 lutego 2010, 14:21 | Tomasz Pasternak

W zwi?zku z nieuiszczeniem wszelkich nale?nych op?at (licencja klubowa, licencje zawodnicze, sk?adka cz?onkowska, wpisowe do ligi) przez kluby: GLKS Beskid Nowy ?migród i UKS Karpaty Klimkówka, Wydzia? Gier i Dyscypliny POZTS w Rzeszowie podj?? decyzj? o wycofaniu GLKS Beskid Nowy ?migród z rozgrywek IV ligi m??czyzn oraz UKS Karpaty Klimkówka - z rozgrywek V ligi m??czyzn (zaliczaj?c wyniki uzyskane w pierwszej rundzie V ligi m??czyzn), a zawodników wy?ej wymienionych klubów - z turniejów organizowanych przez POZTS w Rzeszowie.