POZTS.pl - Zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej pod okiem nowego sztabu
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej pod okiem nowego sztabu
4 lutego 2010, 16:12 | Tomasz Pasternak

W sobot?, 13 lutego we Frysztaku rozpocznie si? zgrupowanie techniczno - taktyczne Kadry Wojewódzkiej juniorów, kadetów i m?odzików. B?dzie ono prowadzone przez nieco "od?wie?on?" kadr? szkoleniow? - trenera koordynatora Karola Pa?ko, a tak?e wspó?pracuj?cego do tej pory trenera Feliksa Kordysia oraz dwójk? nowych instruktorów, doskonale znanych pingpongistów ekstraklasowej dru?yny BA?-POL CASH&CARRY AZS Politechniki Rzeszów, Tomasza Lewandowskiego i Alana Wosia. Zgrupowanie m?odzików potrwa do 21 lutego, za? juniorów i kadetów zako?czy si? 24 lutego. List? powo?anych zawodniczek i zawodników, jak i wszelkie szczegó?y znale?? mo?na w zak?adce Komunikaty.