POZTS.pl - Zarząd POZTS: spotkania ligowe i Walne Zgromadzenie
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Zarząd POZTS: spotkania ligowe i Walne Zgromadzenie
1 lipca 2011, 11:50 | Tomasz Pasternak

Zarząd Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego pragnie poinformować, że zostały ustalone terminy spotkań dla przedstawicieli klubów występujących w prowadzonych przez POZTS rozgrywkach II, III, IV i V ligi, jak również termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów POZTS.

Wszystkie zebrania zaplanowane zostały na dzień 25 sierpnia 2011 roku (czwartek), w następujących godzinach:
- 14:00 - spotkanie przedstawieli drużyn II ligi podkarpacko - małopolskiej,
- 15:30 - spotkanie przedstawieli drużyn III ligi podkarpackiej i niższych,
- 16:45 - I termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów POZTS,
- 17:00 - II termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów POZTS.

Zebrania odbędą się w sali konferencyjnej Podkarpackiej Federacji Sportu w Rzeszowie, przy ul. Pułaskiego 13a (przedłużenie budynku, w którym mieści się Biuro POZTS).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów POZTS:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego zebrania oraz Protokolanta
3. Przyjęcie porządku i Regulaminu Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowej
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące ważności Zgromadzenia i potwierdzenia zdolności do podejmowania Uchwał
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010
8. Dyskusje
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2010
10. Przyjęcie Uchwał i Wniosków
11. Zakończenie Zebrania