POZTS.pl - Sezon 2011/2012: regulaminy, kalendarz rozgrywek!
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Sezon 2011/2012: regulaminy, kalendarz rozgrywek!
12 lipca 2011, 17:40 | Tomasz Pasternak

Z dniem 1 lipca 2011 roku rozpoczął się nowy sezon rozgrywek tenisa stołowego. Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego niniejszym pragnie zaprosić wszystkie kluby do udziału w rozgrywkach ligowych, przypomnieć najważniejsze informacje związane z rejestracją drużyn i zawodników, przedstawić zmiany regulaminowe na nowy sezon, a także poddać ocenie projekt kalendarza rozgrywek POZTS 2011/2012.

Rejestracja drużyn i zawodników


Kluby tenisa stołowego chcące wystartować w II, III i IV lidze prosimy o przesyłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2011 roku dokumentów uprawniających do startu w rozgrywkach, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłat wynikających z regulaminu. W przypadku drużyn piątoligowych termin ten został ustalony na dzień 5 września 2011 roku.

Opłaty sezonowe nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego sezonu i przedstawiają się następująco:
- licencja klubowa PZTS - 100 zł (płatne raz, niezależnie od tego czy klub zgłasza do rozgrywek jedną bądź więcej drużyn),
- klubowa roczna składka członkowska POZTS - 100 zł (płatne raz, niezależnie od tego czy klub zgłasza do rozgrywek jedną bądź więcej drużyn),
- wpisowe do lig: II - 400 zł, III - 300 zł, IV - 200 zł, V - 150 zł (płatne dla każdej zgłoszonej do rozgrywek drużyny z osobna),

Opłaty za sezonowe licencje zawodnicze również nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio:
- młodzieżowe (urodzeni w 1994 roku i młodsi) - 25 zł,
- seniorskie (urodzeni w 1993 roku i starsi) - 30 zł,
- dla niestowarzyszonych zawodników - 35 zł.

W opłacie za licencję jest zawarte ubezpieczenie NNW.

Do pobrania: wnioski o wydanie licencji klubowej i zawodniczych (obowiązkowe dla każdej drużyny, niezależnie od ligi) | zestaw dokumentów dla II ligi | zestaw dokumentów dla III ligi | zestaw dokumentów dla IV ligi | zestaw dokumentów dla V ligi

Zmiany barw klubowych


Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie przypomina o terminach, a także warunkach niezbędnych do spełnienia przy zmianie barw klubowych.

Jedynym wiążącym dokumentem jest podpisane przez zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich - opiekuna prawnego) Oświadczenie Zmiany Barw Klubowych. Oświadczenia obowiązują również zawodników zagranicznych, pierwszy raz rejestrowanych w Polsce.

W zależności o poziomu rozgrywek ligowych, transferów między klubami dokonywać można:

- dla rozgrywek superligi mężczyzn i ekstraklasy kobiet - do 30 czerwca 2011 roku,
- dla rozgrywek I ligi - do 20 lipca 2011 roku,
- dla rozgrywek niższych lig - do 10 września 2011 roku.

Po upływie w/w terminów kluby mogą uzupełniać swoje składy wyłącznie o zawodników, którzy przez trzy ostatnie sezony nie posiadali licencji zawodniczej uprawniającej do gry w żadnym innym klubie.

Pamiętać też należy o tym, że zawodnik posiadający licencję zawodnika niestowarzyszonego nie może reprezentować w aktualnym sezonie reprezentować żadnego klubu - zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i indywidualnych.

Zmiany regulaminowe


Istotną zmianą, jaka zaszła w Regulaminie rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie na sezon 2011/2012 jest usunięcie zapisu zezwalającego na przekazywanie drużyny i zawodników do innego klubu w przypadku likwidacji sekcji. Jak informuje PZTS - "punkt ten był nie zawsze był wykorzystywany zgodnie z duchem sportowym".

Z punktu widzenia rozgrywek na Podkarpaciu, wartymi odnotowania są dwie zmiany w Regulaminie IMW i WTK (odnośnie rozstawiania zawodników do gry w turniejach indywidualnych, a także prowadzonego rankingu w kategorii seniorów), oraz nowy zapis dotyczący składów drużyn rywalizujących o wolne miejsca w lidze na nowy sezon.

VII.1.e) Szesnastu najlepszych zawodników z listy rankingowej należy rozstawić przyjmując zasadę, że zawodnicy z tego samego klubu muszą znajdować się jak najdalej od siebie. Zawodnicy z numerami 1 - 2 na miejsca 1 i 2, z numerami 3 - 4 na miejsca 3 lub 4, z numerami 5 - 6 na miejsca 5 lub 6, z numerami 7 - 8 na miejsca 7 lub 8, z numerami 9 – 12 na miejsca od 9 do 12 oraz numerami 13 – 16 na miejsca od 13 do 16. Pozostali zawodnicy rozstawieni są na kolejne miejsca, zgodnie z listą rankingową, przyjmując zasadę, że w pierwszej rundzie nie mogą spotkać się zawodnicy z tego samego klubu.


X.5. Ranking w seniorach (tzw. ranking kroczący) tworzy się przez zsumowanie punktów z czterech kolejnych (niezależnie od sezonu rozgrywkowego) rezultatów w OTK i IMP oraz IMW i WTK.


VI.6. W drużynach, które przystąpią do barażu o wolne miejsca w lidze, mogą występować tylko ci zawodnicy, którzy występowali w tych drużynach w sezonie 2010/2011 i nie zostali "spaleni" występami w wyższej klasie rozgrywkowej.


Na uwagę zasługuje też pojawienie się nowej kategorii wiekowej - skrzat (dzieci do 9 lat, tj. urodzone w 2003 rok i młodsze). Dla tej kategorii prowadzona będzie osobna klasyfikacja na bazie wyników z WTK Żaków, a na koniec sezonu najmłodsze pingpongistki i pingpongiści zmierzą się w Mistrzostwach Województwa Skrzatów.

Do pobrania: regulamin IMW i WTK | regulamin II ligi | regulamin III ligi | regulamin IV ligi | regulamin V ligi

Kalendarz POZTS 2011/2012


Zgodnie z projektem kalendarza na nowy sezon, rozgrywki indywidualne - tradycyjnie rozpoczynające się od Eliminacji w podokręgach do I Wojewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych - oficjalnie wystartują w weekend 27 - 28 sierpnia 2011 roku. Rozpoczęcie zmagań ligowych zaplanowane zostało na weekend 24 - 25 września 2011 roku.

Z tego miejsca Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego pragnie zaprosić kluby i ośrodki sportowe z całego województwa do zgłaszania wniosków o przydział organizacji imprez uwzględnionych w kalendarzu na sezon 2011/2012. Zgłoszenia te prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2011 roku - za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem podkarpacki@pzts.pl.

Do pobrania: kalendarz POZTS 2011/2012 (projekt)