POZTS.pl - Zgoda rodziców na wyjazd do Frysztaka
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Zgoda rodziców na wyjazd do Frysztaka
9 lutego 2010, 20:25 | Tomasz Pasternak

Informujemy, ?e ka?dy uczestnik zgrupowania techniczno - taktycznego Kadry Wojewódzkiej, rozpoczynaj?cego si? 13 lutego we Frysztaku, powinien zabra? ze sob? pisemn? zgod? rodziców na wyjazd. Druk stosownego wniosku mo?na znale?? w zak?adce Druki do pobrania.