POZTS.pl - Kurs instruktorów sportu
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Kurs instruktorów sportu
8 stycznia 2010, 08:03 | Tomasz Pasternak

Centrum Szkolenia i Doradztwa "PRO - FUTURO" Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie organizuje od lutego 2010 roku w Zespole Szkó? w Piskorowicach kurs instruktorów sportu - TENIS STO?OWY.

Spotkania weekendowe, czas trwania: 120 godzin, koszt: 1000 z? (p?atne w ratach). Dla osób, które nie posiadaj? cz??ci ogólnej, b?dzie ona organizowana od po?owy stycznia 2010 roku - 70 godzin, koszt: 550 z?.