POZTS.pl - Sezon 2012/2013: regulaminy, kalendarz rozgrywek!
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Sezon 2012/2013: regulaminy, kalendarz rozgrywek!
27 lipca 2012, 19:17 | Tomasz Pasternak

Z dniem 1 lipca 2012 roku rozpoczął się nowy sezon rozgrywek tenisa stołowego. Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego niniejszym pragnie zaprosić wszystkie kluby do udziału w rozgrywkach ligowych, przypomnieć najważniejsze informacje związane z rejestracją drużyn i zawodników, a także poddać ocenie projekty regulaminów oraz kalendarza rozgrywek POZTS 2012/2013.

Rozgrywki ligowe


W sezonie 2012/2013 Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego będzie prowadził rozgrywki: II ligi podkarpacko - małopolskiej kobiet, III ligi podkarpackiej kobiet i mężczyzn, IV ligi rzeszowskiej i krośnieńskiej, V ligi rzeszowskiej i krośnieńskiej oraz ligi amatorskiej (pod warunkiem zgłoszenia się stosownej liczby drużyn).

Na mocy porozumienia pomiędzy Zarządami Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego i POZTS, w sezonach 2012/2013 i 2013/2014 rozgrywki II ligi podkarpacko - małopolskiej mężczyzn prowadził będzie KOZTS w Krakowie. W związku z powyższym dokumentację związaną ze zgłoszeniem drużyn do rozgrywek II ligi (tj. ankieta klubowa, składy imienne drużyn i dowód wpłaty wpisowego) oraz oryginały protokołów meczów należy przesyłać na adres Biura KOZTS w Krakowie.

III liga podkarpacka kobiet


W sezonie 2012/2013 POZTS w Rzeszowie zamierza powrócić do pomysłu wznowienia rozgrywek III ligi podkarpackiej kobiet. Będzie to możliwe, jeżeli chęć uczestnictwa w tych rozgrywkach wyrazi co najmniej cztery drużyny. Zainteresowane kluby prosimy o zgłaszanie drużyn w terminie do dnia 5 września br. Zasady rozgrywania spotkań III ligi kobiet zostały określone w odrębnym regulaminie.

Do pobrania: regulamin III ligi kobiet (projekt)

Drużynowy Puchar Polski


W bieżącym sezonie rozgrywki Drużynowego Pucharu Polski zaplanowane zostały o wiele wcześniej, aniżeli miało to miejsce w minionym sezonie. Z uwagi na fakt, iż finał ogólnopolski DPP został zaplanowany na dzień 1 grudnia br., rozgrywki na szczeblu wojewódzkim oraz półfinały muszą być rozegrane przed tym terminem.

W województwie podkarpackim I runda eliminacyjna Drużynowego Pucharu Polski Mężczyzn zaplanowana została na dzień 19 września br., a runda finałowa rozpocznie się z dniem 3 października br. Szczegółowy podział rund znaleźć można w projekcie kalendarza rozgrywek POZTS, który znajduje się na końcu niniejszego artykułu.

Kierując się powyższymi ustaleniami, prosimy o zgłaszanie drużyn do udziału w rozgrywkach DPP. Zgłoszenia - wraz ze składem imiennym zespołu oraz potwierdzeniem wpłaty wpisowego (w wysokości 50 zł od drużyny) - należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września br.

Do pobrania: regulamin Drużynowego Pucharu Polski

Rejestracja drużyn i zawodników


Kluby tenisa stołowego chcące wystartować w II, III i IV lidze prosimy o przesyłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia br. dokumentów uprawniających do startu w rozgrywkach, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłat wynikających z regulaminu. W przypadku drużyn piątoligowych termin ten został ustalony na dzień 5 września br. Nieprzesłanie dokumentów w w/w terminach będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w rozgrywkach.

Opłaty sezonowe nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego sezonu i przedstawiają się następująco:
- licencja klubowa PZTS - 100 zł,
- klubowa roczna składka członkowska POZTS - 100 zł,
- wpisowe do lig: II liga kobiet - 300 zł, II liga mężczyzn - ustala KOZTS, III liga kobiet - 150 zł, III liga mężczyzn - 300 zł, IV liga - 200 zł, V liga - 150 zł, liga amatorska - 100 zł (płatne za każdą drużynę zgłoszoną do rozgrywek),

Opłaty za sezonowe licencje zawodnicze również nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio:
- młodzieżowe (urodzeni w 1995 roku i młodsi) - 25 zł,
- seniorskie (urodzeni w 1994 roku i starsi) - 30 zł,
- dla niestowarzyszonych zawodników - 35 zł.

W opłacie za licencję zawodniczą jest zawarte ubezpieczenie NNW.

UWAGA! Wraz z pierwszym składanym wnioskiem o licencje zawodnicze klub jest zobowiązany do dostarczenia do Biura POZTS również wniosku o licencję klubową - zgodnie z obowiązującym "Regulaminem nadawania i pozbawiania licencji zawodniczych, klubowych i trenerskich" Polskiego Związku Tenisa Stołowego:

1.3.2. Warunkiem nadania licencji zawodnika jest również posiadanie przez klub sportowy, do którego dany zawodnik należy licencji klubowej na dany sezon rozgrywkowy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy zawodników niestowarzyszonych.


W przypadku przesłania do Biura POZTS wyłącznie wniosków o licencje zawodnicze (bez wniosku o licencję klubową), wnioski takie nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych, do czasu uzupełnienia wszystkich wymaganych dokumentów.

Do pobrania (NOWE DRUKI, obowiązkowe dla wszystkich klubów - zarówno startujących w rozgrywkach ligowych, jak i indywidualnych): wniosek o wydanie licencji klubowej | wniosek o wydanie licencji zawodniczych

Do pobrania: zestaw dokumentów dla II ligi kobiet | zestaw dokumentów dla III ligi kobiet | zestaw dokumentów dla III ligi mężczyzn | zestaw dokumentów dla IV ligi | zestaw dokumentów dla V ligi

Zmiany barw klubowych


Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie przypomina o terminach, a także warunkach niezbędnych do spełnienia przy zmianie barw klubowych.

Jedynym wiążącym dokumentem jest podpisane przez zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich - opiekuna prawnego) Oświadczenie Zmiany Barw Klubowych. Oświadczenia obowiązują również zawodników zagranicznych, pierwszy raz rejestrowanych w Polsce.

W zależności o poziomu rozgrywek ligowych, transferów między klubami dokonywać można:
- dla rozgrywek Superligi mężczyzn i Ekstraklasy kobiet - do 30 czerwca 2012 roku,
- dla rozgrywek I ligi - do 20 lipca 2012 roku,
- dla rozgrywek niższych lig - do 10 września 2012 roku.

Po upływie w/w terminów kluby mogą uzupełniać swoje składy wyłącznie o zawodników, którzy przez trzy ostatnie sezony nie posiadali licencji zawodniczej uprawniającej do gry w żadnym innym klubie.

Pamiętać też należy o tym, że zawodnik posiadający licencję zawodnika niestowarzyszonego nie może w aktualnym sezonie reprezentować żadnego klubu - zarówno w rozgrywkach ligowych, jak i indywidualnych.

Zmiany regulaminowe


Istotną zmianą, jaka zaszła w Regulaminie rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie na sezon 2012/2013, jest nowy zapis dotyczący przekazywania drużyn pomiędzy klubami.

2.4.9.19. W przypadku rezygnacji z udziału drużyny w rozgrywkach istnieje możliwość przekazania miejsca w danej klasie rozgrywkowej dla drużyny z innego klubu pod następującymi warunkami:
- zgłoszenie stosownego wniosku w okresie 1 czerwca 2013 - 30 czerwca 2013 dla Ekstraklasy / Superligi,
- zgłoszenie stosownego wniosku w okresie 1 czerwca 2013 - 20 lipca 2013 dla I ligi
- zgłoszenie stosownego wniosku w okresie 1 czerwca 2013 - 10 września 2013 dla klubów niższych klas,
- wniesienie opłaty na rzecz PZTS w wysokości 5000 złotych (za kluby Ekstraklasy, Superligi i I ligi),
- wniesienie opłaty na rzecz WZTS prowadzącego dane rozgrywki za kluby niższych lig w wysokości do 3 000 złotych (szczegółową wysokość opłat ustalą poszczególne WZTS).


Wysokość opłat z tytułu przekazania drużyn dla poszczególnych klas rozgrywkowych zostanie ustalona przez Zarząd POZTS w Rzeszowie i ujęta w regulaminach rozgrywek II, III, IV i V ligi na sezon 2012/2013.

Zmiany dotknęły również system rozgrywania Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych w kategorii seniorów. Od sezonu 2012/2013 w każdym turnieju tej rangi uczestniczyć będzie po 88 zawodniczek i zawodników. Oprócz zawodników posiadających limit PZTS, prawo startu w OTK będzie mieć trójka najlepszych zawodniczek i zawodników z każdego województwa (z poszczególnych WTK), którzy rywalizować będą w turnieju kwalifikacyjnym o wejście do turnieju głównego OTK.

Ponadto, uległa zmianie nazwa najważniejszych zawodów w kraju w kategorii młodzików - Drużynowy i Indywidualny Puchar Polski Młodzików zmienił nazwę na Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików.

Prosimy o nadsyłanie uwag odnośnie projektów regulaminów rozgrywek POZTS na sezon 2012/2013.

Do pobrania:
regulamin rozgrywek PZTS | regulamin IMW i WTK (projekt) | regulamin Drużynowego Pucharu Polski | regulamin II ligi kobiet (projekt) | regulamin III ligi kobiet (projekt) | regulamin III ligi mężczyzn (projekt) | regulamin IV ligi (projekt) | regulamin V ligi (projekt)

Szkolenie sędziowskie


Kolegium Sędziów POZTS w Rzeszowie planuje przeprowadzić szkolenie i egzamin testowy na sędziów - kandydatów tenisa stołowego dla przedstawicieli wszystkich klubów z terenu Podkarpacia.

KS POZTS z przykrością bowiem zauważa, że w wielu przypadkach dochodzi do licznych nieprawidłowości podczas rozgrywania spotkań ligowych (tj. nieprzestrzeganie podstawowych przepisów gry, błędne wypełnianie protokołów, brak reakcji na niesportowe zachowanie zawodników itp.).

W związku z powyższym KS POZTS wnioskuje, aby kluby tenisa stołowego, które nie posiadają w swoim gronie przeszkolonych sędziów, zgłosiły do uczestnictwa w kursie jedną bądź dwie osoby. Przeszkolenie takie pozwoli na zminimalizowanie w/w nieprawidłowości i niewątpliwie przyczyni się do podniesienia rangi zawodów oraz ich sprawnego prowadzenia.

Warunki przystąpienia do szkolenia i egzaminu:
- wiek powyżej 16 lat,
- opłata w wysokości 80 zł od osoby (w tym koszty legitymacji sędziowskiej, emblematu sędziowskiego, przepisów sędziowskich, żetonów i kartek).

Dla przedstawicieli klubów z podokręgów: rzeszowskiego, stalowowolskiego oraz przemyskiego kurs zostanie przeprowadzony w dniu 25 sierpnia br. (początek o godzinie 11:00 w Biurze POZTS, przy ul. Pułaskiego 13a).  Należy zabrać ze sobą zdjęcie (formatu jak do legitymacji szkolnej czy dowodu osobistego) oraz przybory do pisania.

Dla przedstawicieli klubów z podokręgu krośnieńskiego kurs najprawdopodobniej zostanie przeprowadzony dzień później. Szczegóły na ten temat będą podane wkrótce na stronie internetowej POZTS.

Zgłoszenia imienne do udziału w szkoleniu przyjmowane będą do dnia 17 sierpnia br. - za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem podkarpacki@pzts.pl.

Kalendarz POZTS 2012/2013


Zgodnie z projektem kalendarza na nowy sezon, rozgrywki indywidualne - tradycyjnie rozpoczynające się od Eliminacji w podokręgach do I Wojewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych - oficjalnie wystartują w dniu 1 września br. (podokręg Rzeszów) oraz w weekend 8 - 9 września br. (pozostałe okręgi). Rozpoczęcie zmagań ligowych zaplanowane zostało na dzień 23 września br.

Z tego miejsca Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego pragnie zaprosić kluby i ośrodki sportowe z całego województwa do zgłaszania wniosków o przydział organizacji imprez uwzględnionych w kalendarzu na sezon 2012/2013. Zgłoszenia te prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2012 roku - za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem podkarpacki@pzts.pl.

Prosimy o nadsyłanie uwag odnośnie kalendarza rozgrywek POZTS na sezon 2012/2013.

Do pobrania: kalendarz POZTS 2012/2013 (projekt)