POZTS.pl - Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS
17 sierpnia 2012, 12:40 | Tomasz Pasternak

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego uprzejmie informuje, że w dniu 27 września 2012 roku w Rzeszowie odbędzie się Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów POZTS w Rzeszowie. W toku tego Zgromadzenia m.in. zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu POZTS w Rzeszowie za minioną kadencję, jak również nakreślone zostaną kierunki pracy naszego Związku na okres 2012 - 2016.

Ponadto, w toku Zgromadzenia, przeprowadzone zostaną wybory Prezesa oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jak również zostaną wybrani Delegaci (w liczbie 8) na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze PZTS, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2012 roku w Warszawie.

W załączeniu przesyłam dokumenty zawierające:
- podział mandatów wyborczych przysługujących poszczególnym klubom - do pobrania,
- liczbę zawodników posiadających licencję zawodniczą według klubów (za okres 2009 - 2012) - do pobrania.

W związku z powyższym uprzejmie proszę kluby sportowe tenisa stołowego woj. podkarpackiego o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia br. danych osobowych (imię i nazwisko) delegatów, którzy będą reprezentować Państwa kluby podczas Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zgromadzenia Delegatów POZTS w Rzeszowie. Proszę również, aby łącznie z imieniem i nazwiskiem delegata podać również preferowaną formę kontaktu (adres e-mail bądź adres korespondencyjny) - celem przesłania zaproszeń na Zgromadzenie.

Jednocześnie informuję, że warunkiem ważności mandatu delegata jest uprzednie uregulowanie przez klub składki członkowskiej POZTS za bieżący sezon.

Brak odpowiedzi w tym przedmiocie w terminie do dnia 31 sierpnia br. będzie traktowany jako rezygnacja z przyznanych mandatów.

Z poważaniem,
Prezes POZTS w Rzeszowie
Jarosław Kosoń