POZTS.pl - UM: wnioski o nagrody i stypendia sportowe
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

UM: wnioski o nagrody i stypendia sportowe
6 grudnia 2012, 11:30 | Tomasz Pasternak

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego uprzejmie informuje, że do Biura POZTS wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przypominające o składaniu wniosków o przyznanie nagród i stypendiów za osiągnięcia w mijającym roku kalendarzowym. Termin składania dokumentów mija 31 grudnia br.

W powyższym piśmie podkreślono, że - zgodnie z zapisami Uchwały nr III/24/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu - stypendium może otrzymać zawodnik stale zamieszkujący na terenie województwa podkarpackiego. Nie ma znaczenia jego przynależność klubowa.

Z przedmiotowego pisma wynika również, że w 2013 roku - ze względu na ograniczoną wysokość środków finansowych w budżecie - nie będą przyznawane stypendia dla trenerów.

Stosowne wnioski (można je znaleźć w Uchwale nr III/24/10 - do pobrania) prosimy przesyłać na adres Biura POZTS w Rzeszowie w terminie do 20 grudnia br. Po weryfikacji zostaną one przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.