POZTS.pl - Informacja z posiedzenia Zarządu POZTS z dnia 7 sierpnia 2014 r.
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Informacja z posiedzenia Zarządu POZTS z dnia 7 sierpnia 2014 r.
9 sierpnia 2014, 10:35 | Tomasz Pasternak

W dniu 7 sierpnia 2014 roku w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Zarządu Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi w toku obrad.

1. Postanowienia ws. rodzaju piłek do gry na sezon 2014/2015:
1.1.
Rozgrywki ligowe (ligi: II, III, IV, V):
- każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma prawo wyboru rodzaju piłek, którymi będzie rozgrywać mecze w roli gospodarza ("nowe" - plastikowe bądź "stare" - celuloidowe),
- drużyny zobowiązane są do wpisania w ankiecie klubowej rodzaju wybranych przez siebie piłek, którymi będą rozgrywać wszystkie mecze w roli gospodarza w 1. rundzie,
- na rundę rewanżową rozgrywek drużyny mają prawo zmienić decyzję odnośnie rodzaju piłek.

1.2. Turnieje Grand Prix Podkarpacia oraz Mistrzostwa Podkarpacia we wszystkich kategoriach wiekowych będą rozgrywane piłkami plastikowymi.

1.3. Decyzję odnośnie rodzaju piłek wykorzystywanych podczas Eliminacji w podokręgach do Grand Prix Podkarpacia podejmą zarządy odpowiednich podokręgów. W przypadku podokręgu rzeszowskiego będą to piłki plastikowe.

2. Postanowienia ws. rozstawiania zawodników podczas Grand Prix Podkarpacia, Indywidualnych Mistrzostw Podkarpacia oraz Eliminacji w podokręgach we wszystkich kategoriach wiekowych:
- rozstawienie zawodniczek i zawodników w grze pojedynczej następuje wyłącznie na podstawie aktualnej listy rankingowej w danej kategorii wiekowej,
- zawodnicy z numerami w rankingu od 1 do 32 będą rozstawieni odpowiednio z numerami od 1 do 32 w turniejowej "drabince",
- w przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punktów, o kolejności na listach startowych decyduje losowanie, przeprowadzane przez Sędziego Głównego zawodów.

3. Postanowienia ws. systemu zgłoszeń zawodniczek i zawodników do Grand Prix Podkarpacia oraz Indywidualnych Mistrzostw Podkarpacia we wszystkich kategoriach:
- Wydział Rozgrywek POZTS w Rzeszowie będzie przyjmował zgłoszenia zawodniczek i zawodników na podstawie kart zgłoszeniowych,
- zgłoszenia od klubów, trenerów bądź opiekunów będą przyjmowane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail zgloszenia@pozts.pl, w terminie wskazanym w komunikacie organizacyjnym (najczęściej będzie to czwartek, godz. 23:59),
- na podstawie wpłyniętych zgłoszeń zostanie opracowana lista startowa, a następnie dokonane rozstawienie zawodniczek i zawodników,
- co najmniej dzień przed zawodami (najczęściej będzie to piątek, godz. popołudniowe) na stronie internetowej POZTS zostaną zamieszczone turniejowe "drabinki",
- uzupełnione "drabinki" będą możliwe do pobrania ze strony internetowej POZTS po zakończeniu turnieju, a w miarę możliwości będą także aktualizowane podczas rozgrywania samego turnieju,
- dodatkowo kluby otrzymają możliwość dokonania opłat wpisowego przelewem (odpowiednio wcześnie przed turniejem).

4. Postanowienia ws. projektu kalendarza i organizacji zawodów:
- na podstawie wpłyniętych zgłoszeń przydzielono organizację wybranych turniejów rangi wojewódzkiej następującym miejscowościom: Krosno, Nowa Sarzyna, Dukla,
- przedstawiciele pozostałych okręgów, klubów i ośrodków, chętni do organizacji imprez sportowych POZTS, proszeni są o przesłanie zgłoszenia do dnia 10 sierpnia br. (niedziela) na adres elektroniczny zgloszenia@pozts.pl,
- zaktualizowany projekt kalendarza POZTS znaleźć można tutaj.