POZTS.pl - Zapisy na kursy sędziowskie i instruktorskie
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Zapisy na kursy sędziowskie i instruktorskie
21 grudnia 2010, 18:05 | Tomasz Pasternak

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie - w odpowiedzi na pojawiające się zainteresowanie - pragnie poinformować, że w pierwszych tygodniach nowego roku zorganizowane zostaną kursy sędziowskie oraz instruktorskie w tenisie stołowym.

Kurs sędziego tenisa stołowego:
- kandydat musi posiadać ukończone 16 lat,
- na kurs należy zabrać ze sobą jedno zdjęcie, które zostanie wklejone do legitymacji sędziowskiej,
- koszt całkowity (łącznie z wydaniem legitymacji): 40 zł.

Kurs instruktora sportu w tenisie stołowym:
- kurs składa się z dwóch części: ogólnej (zwolnieni z niej są absolwenci studiów wyższych o kierunku Wychowanie fizyczne, jak i osoby, które ukończyły już wcześniej kurs instruktorski w innej dyscyplinie sportowej) oraz specjalistycznej (ukierunkowanej pod kątem tenisa stołowego),
- kandydat musi posiadać minimum średnie wykształcenie,
- część teoretyczną kursu poprowadzi trener Tadeusz Czułno, za część praktyczną odpowiada trener Feliks Kordyś,
- szacowany koszt części ogólnej (w zależności od liczby chętnych): 450 - 550 zł,
- szacowany koszt części specjalistycznej (w zależności od liczby chętnych): 900 - 1100 zł.

Zainteresowane wyżej wymienionymi kursami osoby proszone są o potwierdzenie udziału w terminie do 15 stycznia 2011 roku do Biura POZTS w Rzeszowie - za pośrednictwem adresu elektronicznego: podkarpacki@pzts.pl.