POZTS.pl - Zag?osuj na tenis sto?owy w Plebiscycie "Nowin"!
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Zag?osuj na tenis sto?owy w Plebiscycie "Nowin"!
8 stycznia 2010, 08:05 | Tomasz Pasternak

W poniedzia?ek wystartowa?a jubileuszowa, 50. edycja najwi?kszego na Podkarpaciu sportowego plebiscytu, organizowanego przez dziennik "Nowiny". W?ród nominowanych do tytu?u "naj" znalaz?a si? rekordowa liczba reprezentantów tenisa sto?owego. O laury powalcz?: Tomasz Lewandowski i Li Qian (w kategorii "Sportowiec Roku"), Tadeusz Czu?no i Zbigniew N?cek (w kategorii "Trener Roku"), a tak?e Aleksandra Falarz (w kategorii "Talent Roku"). Ponadto o tytu? "Asa 50-lecia Plebiscytu" powalczy doskona?y niegdy? pingpongista Jerzy Skublicki.

Dla tenisa sto?owego na Podkarpaciu miniony rok by? niezwykle udany. Zawodniczki KTS-u FORBET Tarnobrzeg, pod wodz? trenera Zbigniewa N?cka tradycyjnie ju? si?gn??y po 18. w historii tytu? mistrzy? Polski, o w?os przegrywaj?c w finale europejskiego Pucharu ETTU. W dodatku Li Qian, liderka dru?yny, wywalczy?a z?oty medal Indywidualnych Mistrzostw Polski, a tak?e wygra?a rozgrywany w Duesseldorfie, niezwykle presti?owy turniej TOP-12.

Po wielu latach niepowodze?, region znad Wis?oka wreszcie doczeka? si? te? godnego reprezentanta w ekstraklasie m??czyzn. Prowadzona przez trenera Tadeusza Czu?no ekipa akademików z Politechniki Rzeszowskiej najpierw si?gn??a po br?zowe medale Dru?ynowych Mistrzostw Polski i rozgrywek Pucharu Polski, a nast?pnie przywioz?a worek medali z rozgrywanych w serbskim Niszu Akademickich Mistrzostw Europy. Tomasz Lewandowski, Alan Wo? i Mateusz Szyma?ski zaj?li drugie miejsce w klasyfikacji medalowej, daj?c si? wyprzedzi? jedynie murowanym faworytom z Rosji. Poza wspólnie wywalczonym srebrem, Wo? zdoby? br?z w turnieju singlowym i turnieju par mieszanych, a wraz z Lewandowskim na drugim miejscu zako?czy? udzia? w turnieju debla. "Lewy" do swoich dwóch srebrnych kr??ków, dorzuci? jeszcze na sam koniec mistrzostw z?oto w mik?cie.

Za uzupe?nienie tych osi?gni?? niech s?u?y fakt, ?e czwórka akademików z Politechniki Rzeszowskiej (Lewandowski i Wo?, a tak?e bracia Pawe? i Piotr Chmielowie) stworzyli reprezentacj? Polski w tenisie sto?owym na rozgrywan? latem w Belgradzie Uniwersjad?. Trenerem m?skiej kadry narodowej by? Tadeusz Czu?no.

Niezwykle buduj?c? informacj? jest fakt, ?e tenis sto?owy ma swojego przedstawiciela, a raczej przedstawicielk?, równie? w kategorii "Talent Roku". Aleksandra Falarz ma dopiero 13 lat, a ju? zdobywa medale Pucharu Polski M?odzików i stanowi o sile dru?yny Brzostowianka Brzostek.

Uznanie w oczach dziennikarzy znalaz? tak?e Jerzy Skublicki - mistrz Polski w mik?cie z 1971 roku, indywidualny zdobywca srebrnego i br?zowego medalu. By?y tenisista sto?owy Karpat Krosno znalaz? si? w gronie nominowanych do tytu?u "Asa 50-lecia Plebiscytu"..

#4169e1;">Jak g?osowa? na swoich faworytów?Ka?dy z uczestników ma przypisany odpowiedni kod:
- Tomasz Lewandowski - sportowiec 15
- Li Qian - sportowiec 23
- Tadeusz Czu?no - trener 01
- Zbigniew N?cek - trener 04
- Aleksandra Falarz - talent 03
- Jerzy Skublicki - as 42

Kod ten nale?y przes?a? SMS-em na numer 71051 (koszt ka?dego SMS-a: 1,22 z? z VAT). Z jednego numeru telefonu mo?na oczywi?cie wys?a? wi?cej ni? jeden SMS.

G?osy mo?na tak?e oddawa? za po?rednictwem trzech "kuponów-jokerów", które b?d? ukazywa? si? w dzienniku "Nowiny". Pierwszy pojawi? si? w wydaniu z 30 listopada, dwa pozosta?e uka?? si? 7 i 14 grudnia. Wype?nione odpowiednio kupony nale?y wys?a? do 21 grudnia na adres: Nowiny, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów lub dostarczy? osobi?cie do 31 grudnia do siedziby redakcji.

G?osowanie rozpocz??o si? 30 listopada i potrwa do 4 stycznia. Oficjalne og?oszenie laureatów odb?dzie si? na Balu Mistrzów Sportu.

#4169e1;">Krótka charakterystyka osi?gni??Tomasz Lewandowski - br?zowy medal Dru?ynowych Mistrzostw Polski i rozgrywek Pucharu Polski, dwa br?zowe medale Indywidualnych Mistrzostw Polski (w singlu i deblu), trzy medale Akademickich Mistrzostw Europy rozgrywanych w serbskim Niszu (z?oty w mik?cie, srebrny w deblu i dru?ynie), reprezentant Polski na letni? uniwersjad? Belgrad 2009, udany wyst?p w europejskim Pucharze ETTU.

Li Qian - wygrana w TOP-12 w Duesseldorfie (fina? mi?dzynarodowych mistrzostw Pro Tour), reprezentantka Polski, srebrny medal w dru?ynie na Mistrzostwach Europy w Stuttgarcie (z kompletem zwyci?stw), z?oty medal Mistrzostw Polski indywidualnie i w dru?ynie, awans do fina?u europejskiego Pucharu ETTU.

Tadeusz Czu?no - br?zowy medal Dru?ynowych Mistrzostw Polski i rozgrywek Pucharu Polski, medale podopiecznych w Indywidualnych Mistrzostwach Polski (cztery: jeden srebrny i trzy br?zowe), Akademickich Mistrzostw Polski (osiem: trzy z?ote, trzy srebrne, dwa br?zowe) i Akademickich Mistrzostw Europy (pi??: jeden z?oty, dwa srebrne, dwa br?zowe), trener akademickiej kadry Polski (w ca?o?ci z?o?onej z jego zawodników) na Uniwersjad?, udany wyst?p w Pucharze ETTU (bilans siedmiu spotka?: sze?? wygranych, jedna pora?ka).

Zbigniew N?cek - z?oty medal Dru?ynowych Mistrzostw Polski i awans do fina?u europejskiego Pucharu ETTU, trener kadry narodowej kobiet; srebrny medal w dru?ynie na Mistrzostwach Europy w Stuttgarcie, trener Li Qian w wygranych turniejach TOP-12 (fina? mi?dzynarodowych mistrzostw Pro Tour) i Indywidualnych Mistrzostw Polski.

Aleksandra Falarz - ur. 24 stycznia 1996 roku, z?oty medal w grze podwójnej Pucharu Polski M?odzików, br?z w singlu i dru?ynie, czwarta zawodniczka Polski w klasyfikacji m?odziczek, czo?owa zawodniczka dru?yny Brzostowianka Brzostek.

Jerzy Skublicki (1937 - 1975) - medale Mistrzostw Polski: jeden z?oty (w mik?cie - 1971), dwa srebrne (indywidualnie - 1964 i w deblu - 1966), cztery br?zowe (jeden w singlu, trzy w deblu).