POZTS.pl - Wnioski na przydział sprzętu sportowego
OSTATNIE WYNIKI:

Aktualności POZTS na Facebooku
Ekstraklasa na Podkarpaciu
Tenis niepełnosprawnych

Sponsor sprzętowy POZTS

Filia w Rzeszowie:
Aga Sport - Czułno Tadeusz

ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów
tel. 605 669 996
e-mail: czulno@op.pl

Wnioski na przydział sprzętu sportowego
12 kwietnia 2010, 15:27 | Tomasz Pasternak

Komisja Sportu Masowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie przypomina wszystkim zainteresowanym klubom o składaniu wniosków na przydział sprzętu sportowego, tj. stołów do gry wraz z siatkami. Sprzęt w pierwszej kolejności mogą otrzymać te podmioty, które w latach poprzednich nie korzystały z tej formy pomocy. Kluby, które w latach ubiegłych złożyły wnioski w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a nie otrzymały stołów, powinny w bieżącym roku złożyć nowe wnioski.

Każdy klub, który stara się o przydział sprzętu, zobowiązany jest przesłać do MSiT następujące dokumenty:

- aktualny wypis z rejestru uczniowskich klubów sportowych lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (z bieżącego roku),

- wniosek o przydział sprzętu z podaniem dokładnych danych dotyczących działalności klubu oraz wskazaniem tenisa stołowego jako uprawianą dyscyplinę sportu (do pobrania tutaj),

- opinię właściwego Okręgowego Związku Sportowego, popierającą wniosek (w tym celu należy wcześniej pismo dostarczyć - osobiście lub pocztą - do Biura POZTS w Rzeszowie).

Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, zgodnie z w/w warunkami, w kolejności ich składania. Wnioski nie zrealizowane w danym roku kalendarzowym będą rozpatrywane w roku następnym, w miarę posiadanych możliwości finansowych Departamentu.